Evanjelická MŠ Muškátova 7, Košice

Evanjelická MŠ Muškátova 7, Košice

Muškátova 7
04011 Košice
IČO: 35573180

Informácie o inštitúcii Evanjelická MŠ Muškátova 7, Košice

 

Vitajte

 

Ak hľadáte pre svoje 3 – 6 ročné dieťa miesto, kde by sa cítilo dobre, kde by bol zabezpečený jeho harmonický rozvoj v duchu kresťanskej etiky, odpoveďou je naša materská škola. Ponúkame výchovno-vzdelávací proces zabezpečovaný kvalifikovanými kresťanskými pedagógmi v duchu kresťanskej etiky a ekumenickej spolupráce. Veľa lásky, porozumenia, empatie, aktivít zameraných na duševný, duchovný a telesný rast a rast intelektu, na prípravu dieťaťa na vstup do 1. ročníka základnej školy.

 

Prečo práve kresťanská škola?

 

Vychovávaj mládenca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. Biblia, Príslovia 22:6

 

Výchova ako trojnožka

Je všeobecne známe, že k tomu, aby nejaký predmet bol stabilný, potrebuje sa opierať v troch bodoch. Typickým príkladom je trojnožka. Tou trojnožkou v kresťanskej výchove je rodina, cirkev a škola. Rozhodujúcim prvkom je tu samozrejme rodina, ale cirkev a škola dopĺňajú a pomáhajú rodine pri výchove detí. Položme si opačnú otázku, aké sú dôvody, aby pri výchove dieťaťa nespolupôsobili všetky tieto tri prvky, ak je možné, aby prítomné boli? Prečo by malo byť dieťa vychovávané v "inom duchu" v cirkvi ako v rodine, v škole ako v cirkvi a pod? Najlepšie výsledky pri deťoch nie sú vtedy, ak je výchova "dvojkoľajná" ale ak je harmonická a jednotná.

 

Harmonická výchova

Hlavným dôvodom pre kresťanskú školu je dopĺňanie a harmonizovanie výchovy, ktorá už prebieha v rodine a v cirkvi. Je to preto, lebo kresťanská škola má tie isté výchovné ciele ako kresťanská rodina a cirkev. Dôvodom pre kresťanskú školu pre rodičov, ktorí sa nehlásia ku kresťanskej viere môže byť to, že táto škola poskytuje isté služby v takom rozsahu a kvalite, ktoré inde nie sú prítomné. Pod službami tu nemyslím nevyhnutne len napr. vyučovacie predmety, či voľnočasové aktivity, ale aj atmosféru, hodnotovú výchovu, prostredie a pod. Pre veriacich rodičov by však mala stáť otázka takto: A prečo nie kresťanská škola?

 

Dôvody "prečo nie"

Dôvody tu môžu byť tiež, najmä, ak ide o novú školu, napr. isté riziko "kroku do neznáma", zmena školy pre dieťa (nový kolektív), zlá dostupnosť školy (potreba "voziť dieťa, dochádzať). Treba však zvážiť, či to aj tak nestojí za to. Všetko, čo za niečo stojí, niečo stojí. To znamená, aj viac námahy, obetí a pod. Ale výsledky obyčajne stoja za to. Ide tu o budúcnosť našich detí a ovocie našich dnešných rozhodnutí budeme zbierať až o niekoľko rokov, možno desaťročí. Urobme správne rozhodnutia.

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Zriaďovateľ
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Košice – Terasa

E-mail: msevanke@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit